Quad Core 4:2:2:1 ratio Time Release Protein Blend
Think Smart, Eat Smart Per serving: 34g proteins, 7g BCAAs, 6g carbs, 1g fat Smartlabs®

Cvičení, posilování, svaly - vše na jednom místě!

Finále 1. ligy ve vzpírání družstev mužů - Sokolov

Je sobota 14. října 2017 9:45 ráno a za 75 minut začne první soutěž ve vzpírání, které jsem součástí...

Pavel Zadražil - rozhovor

Pavle, já vlastně ani nevím, jak začít tento rozhovor. Představovat se tentokrát nemusíš, rozhovor p...

Olympia Strongman - mistrovství ČR 2017 - profi

Už jste si přečetli první část reportu z MČR strongman Olympia Brno na http://osvalech.cz/zpravy/ite...

  • Finále 1. ligy ve vzpírání družstev mužů - Sokolov

    Je sobota 14. října 2017 9:45 ráno a za 75 minut začne první soutěž ve vzpírání, které jsem součástí...

  • Pavel Zadražil - rozhovor

    Pavle, já vlastně ani nevím, jak začít tento rozhovor. Představovat se tentokrát nemusíš, rozhovor p...

  • Olympia Strongman - mistrovství ČR 2017 - profi

    Už jste si přečetli první část reportu z MČR strongman Olympia Brno na http://osvalech.cz/zpravy/ite...

Klouby a zranění

středa 20. květen 2009 19:19

Klouby (tedy např. kyčelní, kolenní, ramenní) představují pohyblivé spojení kostí v těle. Každý kloub se skládá z hlavice a kloubní jamky. Jsou pokryté kloubní chrupavkou. Uvnitř kloubu v kloubní dutině se tvoří tzv. synoviální tekutina, která slouží k promazávání kloubních struktur a tím k hladkému pohybu. Kloub je zvenku chráněn pevnými vazivovými provazci, které vytvářejí kloubní pouzdro. Existují různé druhy kloubů umožňující různé druhy pohybů. Nejpohyblivějšími klouby v těle jsou kloub ramenní a kyčelní.Jaká jsou nejčastější poranění kloubů? Vždy záleží na mechanismu úrazu. Úraz může způsobit zavřené nebo otevřené poranění kloubu. Tupé poranění může způsobit pohmoždění kloubu (kontuzi) s následným větším či menším výlevem krve do kloubu nebo okolních tkání. Násilným nebo přehnaným pohybem v kloubu nad normální rozsah může nastat podvrtnutí (distorze) kloubu. Podobným násilím, kdy ale dojde navíc k oddálení a opětnému návratu hlavice a jamky, vzniká neúplné vymknutí (subluxace). Pokud k návratu hlavice do jamky nedojde, hovoříme o vykloubení (luxaci).


A) Pohmoždění kloubu
Pohmoždění kloubu je způsobeno působením tupého násilí na oblast kloubu. Například nárazem, pádem cizího předmětu na končetinu. Z pohmožděných tkání kolem kloubu se rozlévá krev do kloubu, pod kůži, pokud se přidruží ještě oděrky či jiné rány, pak vidíme i krvácení navenek. Kůže tedy může být neporušená nebo jevit nejrůznější změny od pouhého stlačení až po roztržení. Vazivové pouzdro může být částečně natrženo, při větším násilí může být poškozena i synoviální výstelka kloubu, stejně jako chrupavka či kost. Při hodně velkém násilí působícím na kloub někdy dojde až k rozdrcení kosti.

Subjektivní a objektivní příznaky
- bolest, okamžitá, veliká, postupně ustupující.Vlivem otoku, krevního výronu se postupně může zvětšovat
- hybnost nemusí být (podle stupně poškození) zpočátku omezena

Postup při ošetření
Postiženého uložíme do pohodlné polohy, pohmožděný kloub znehybníme a popřípadě ošetříme povrchová poranění. Poraněný kloub je vhodné i chladit, snižuje se tak bolestivost. Postiženého člověka dopravíme do místa odborného ošetření (chirurgické ambulance).


B) Podvrtnutí
K tomuto druhu kloubního poranění dochází při náhlém zkroucení nebo zpřetrhání vazů a okolní tkáně příslušného kloubu (např. vyvrátíte-li si neočekávaně nohu při běhu nebo chůzi, můžete si podvrtnout kotník). Některá podvrtnutí jsou mírná, u mnohých však může dojít k těžkému poškození tkání. V těchto případech je obtížné odlišit podvrtnutí od zlomeniny. Pokud si nejste jisti druhem poranění, ošetřujte je vždy jako zlomeninu.

Subjektivní a objektivní příznaky
- bolest a pohmatová citlivost v okolí kloubu zvyšující se pohybem
- otok v okolí kloubu s následnými modřinami

Cíl ošetření
Postiženého co nejpohodlněji uložit a zajistit odbornou zdravotnickou pomoc.

Postup při ošetření
Postiženého ponecháme v klidu a poraněnou končetinu znehybníme v poloze, která je pro něho nejpohodlnější. Obnažte kloub a (jedná-li se o čerstvé podvrtnutí) šetrně ho stlačujeme sáčkem s ledem nebo studenou vodou, tak aby došlo ke zmírnění otoku, podkožního krevního výronu a bolesti. Poraněnou část stáhneme elastickým obinadlem tak, abychom zachovali dostatečný průtok cévami. Poraněnou končetinu uložíme do zvýšené polohy. Zajistíme odborné zdravotnické ošetření i s RTG vyšetřením na chirurgické ambulanci.


C) Vykloubení (vymknutí)
Posunutí jedné nebo více kostí v kloubu bez návratu do správné polohy nazýváme vykloubení. Nastává při přímém či nepřímém působení tak velké síly na kloub, že dojde k posunutí kosti v kloubu z jejich normálního postavení. Stejný účinek může mít i náhlé prudké stažení silných svalů.

Vykloubení nejčastěji postihuje ramenní kloub, palec u ruky, prsty a dolní čelist. Někdy je velmi obtížné odlišit vykloubení od zlomeniny. Obě poranění mohou nastat současně. Proto, jste-li na pochybách o jaký druh poranění se jedná, ošetřujte je vždy jako zlomeninu.

Vymknutí ramenního kloubu nastane, když okrouhlý konec pažní kosti vyklouzne z kloubní jamky na lopatce.

Subjektivní a objektivní příznaky
- obvykle velmi silná bolest v oblasti kloubu, mnohdy i pocit celkové nevolnosti
- neschopnost pohybu poraněné části, kloub je v "zaklíněné" poloze
- deformace poraněného kloubu
- otok s následně se tvořící modřinou v místech poranění

Cíl ošetření
Umístit postiženého v co nejpohodlnější poloze a zajistit zdravotnickou pomoc.

Postup při ošetření
Postiženého posadíme a podložíme mu končetinu třeba polštářem nebo jiným měkkým podkladem, případně vyzveme pacienta, aby si poraněnou horní končetinu či ruku drželi sami v poloze, která jim nejvíce vyhovuje (tzv. úlevová poloha), aby se cítil co nejpohodlněji. Končetinu znehybníme za pomoci měkkého vypodložení, obvazu nebo dlah, pokud je to praktické a vhodné. Neodkladně zajistíme odbornou zdravotnickou pomoc. Rozhodujícím faktorem pro plné uzdravení je včasnost ošetření na odborném pracovišti, protože v místě vykloubení dochází k pohmoždění tkáně a otoku.

Vykloubenou kost se nikdy nesnažíme vrátit do normální polohy. Hrozí nebezpečí, že můžeme způsobit další poranění okolních tkání, cév a nervů. Máme-li jakékoliv pochybnosti o druhu poranění, ošetřujeme ji vždy jako zlomeninu.


Praktická část: ošetření podvrknutí kotníku

1. hematom v místě zranění
hematom v místě zranění

2. chlazení
chlazení

3. elastická bandáž
elastická bandáž

4. opakované chlazení
opakované chlazeníMěli jste někdy podobné zranění? Zapojte se do diskuze na našem diskusním fóru!


Zdroj

atletickytrenink

 

Zanechat komentář