Quad Core 4:2:2:1 ratio Time Release Protein Blend
Think Smart, Eat Smart Per serving: 34g proteins, 7g BCAAs, 6g carbs, 1g fat Smartlabs®

Cvičení, posilování, svaly - vše na jednom místě!

Finále 1. ligy ve vzpírání družstev mužů - Sokolov

Je sobota 14. října 2017 9:45 ráno a za 75 minut začne první soutěž ve vzpírání, které jsem součástí...

Pavel Zadražil - rozhovor

Pavle, já vlastně ani nevím, jak začít tento rozhovor. Představovat se tentokrát nemusíš, rozhovor p...

Olympia Strongman - mistrovství ČR 2017 - profi

Už jste si přečetli první část reportu z MČR strongman Olympia Brno na http://osvalech.cz/zpravy/ite...

  • Finále 1. ligy ve vzpírání družstev mužů - Sokolov

    Je sobota 14. října 2017 9:45 ráno a za 75 minut začne první soutěž ve vzpírání, které jsem součástí...

  • Pavel Zadražil - rozhovor

    Pavle, já vlastně ani nevím, jak začít tento rozhovor. Představovat se tentokrát nemusíš, rozhovor p...

  • Olympia Strongman - mistrovství ČR 2017 - profi

    Už jste si přečetli první část reportu z MČR strongman Olympia Brno na http://osvalech.cz/zpravy/ite...

Anabolické látky III.

pátek 31. březen 2006 19:06

Dnes se podíváme mimojiné na poškození pohybového systému či vliv AS na psychiku člověka.

Poškození pohybového systému

Tréninkový cyklus napomáhá svým anabolickým účinkem rychlému nárůstu svalové hmoty a tím i kontrakční síly. V důsledku menšího cévního a nervového zásobení ale dochází k současné disproporci růstu okolních vazivových struktur. Anabolické steroidy svým stimulačním účinkem na anabolismus bílkovin tento rozpor mezi růstem svalů a rozvojem vazivové tkáně ještě více prohlubují, s následným závažným rizikem poškození svalových úponů.

Současně je pravděpodobné, že anabolika nepříznivě ovlivňují kvalitu stavební složky, kolagenu a podporují změny v uspořádání a kontraktilitě kolagenních šlachových vláken i ve zvětšujících se svalových vláknech, kde není současně zajištěna nezbytná zvýšená tvorba cévního řečiště. Důsledkem jsou možné změny fyzikálních vlastností svalů i pojivové tkáně (“crimp angle“) se snížením plasticity a s možnou následnou mikrotraumatizací i rizikem přetržení, vzácně též spontálním.

Tyto popsané změny pohybového aparátu jsou jistou dispozicí zvýšené úrazovosti u skupiny sportovců užívajících anabolika. Nelze zde také zapomenout na další rizikový faktor případného poranění, prokázanou narůstající agresivitu sportovců, ovlivňující kvalitu uskutečňované pohybové aktivity.Změny chování a poruchy psychických funkcí

Přes opakovaně publikované subjektivní pocity příjemců, kteří udávali stavy euforie, vzrůstající sebedůvěry, libida, pocitu energie a „dobrého prožitku“, je zarážející, že výzkumy účinků anabolických steroidů na psychické funkce jedince začaly až v 80tých letech. Ty dokladují dokumentované případy vzrůstající agresivity a násilného chování. Byla popsána řada psychických poruch u užívajících sportovců. Od nespavosti a neklidu k panickému strachu, k období velkolepých nápadů a paranoidních přeludů. K nejrizikovějším patří změny v jednání osob vyúsťující až v sebevražedné tendence, případně až v kriminální delikty včetně vražd.

Následné vysazení příjmu steroidů může vést též k depresivním stavů, k pocitům strachu, k touze po dalším užití anabolik a vzácně k sebevraždě jedince (vlastně případný rozvoj určitého abstinenčního syndromu s touhou i po jiných drogách). V tomto období někteří autoři dávají vznikající psychické poruchy též do možné souvislosti s poklesem výkonnosti sportovce, ale je jisté, že závislost mezi zneužíváním anabolických steroidů a aspekty chování, osobností sportovce a případným vznikem psychických poruch, musí být podrobena dalšímu intenzivnímu výzkumu.


Nádorová onemocnění

Dlouhodobá aplikace anabolik může velice pravděpodobně vést ke zvýšenému riziku vzniku nádorového onemocnění. Řadou autorů jsou u jedinců užívajících anabolické steroidy popsány případy zhoubných změn varlat (seminom) a ledvin (Wilmsův tumor), často končící smrtí jedince. Metabolická aktivita steroidů také stimuluje zvětšení jaterních buněk i s následnou tvorbou nádorů. Ty, ač mají povahu nezhoubných útvarů a mají tendenci k vymizení po vysazení příjmu anabolik, mnohdy ohrožují sportovce na životě, neboť byly popsány případy jejich prasknutí s rozsáhlým vnitřním krvácením.

Bolest a nucení k močení jsou vysvětleny odhaleným nezhoubným, často vratným zvětšením prostaty. Bohužel však byly u několika sportovců, užívačů steroidů, diagnostikovány již i zde případy zhoubného onemocnění.Porucha regulace glukózy

Byly ojediněle popsány po užívání anabolických steroidů poruchy regulace glukózy v krvi a vzestup inzulínové resistence s možným rozvojem cukrovky /diabetes mellitus/.


Změny imunitního systému

Během užívání steroidů byl popsán přechodný pokles imunoglobulinů A a G, protilátek zodpovědných za ochranu organismu.


Nepřímé následky zneužití steroidů

a) Rizika při injekční aplikaci

Mnoho autorů uvádí „větší vhodnost“ užití injekčně aplikovatelných steroidů sportovci, nejen z důvodů horší detekovatelnosti, ale zejména pro jejich nižší toxicitu, než je tomu o přípravků podávaných ústy.

Užití nečisté jehly k aplikaci anabolik ale může vést ke zvýšenému riziku přenosu některých onemocnění (zejména hepatididy, virového zánětu jater a AIDS). V zahraničí bylo zjištěno velice rizikové chování u sledované skupiny kulturistů s půjčováním jehel pro aplikaci anabolik i s příjmem dalších drog. Při injekční aplikaci současně může dojít ke tkáňovému či orgánovému poškození, které je způsobeno neodbornou manipulací (velice častý je případ poškození nervů v oblasti hýždí).


b) Další nepředvídatelné důsledky užití

Byly dokumentovány poměrně časté případy užití neznámých steroidů koupených na „černém trhu“. U kulturistů k nejrozšířenějším patřil veterinární steroid stilboestrol (užívaný k nárůstu svalové hmoty u drůbeže), který významně zvyšuje možné riziko vzniku gynekomastie (zvětšení mléčné žlázy) u mužů.

Neznámá a nepředvídatelná jsou zdravotní rizika příjmu anabolik v kombinaci s dalšími drogami a léky. Byly například popsány závažné toxické účinky na srdeční sval a změny chování u uživačů při současném příjmu steroidů, alkoholu a kokainu, které jsou pravděpodobně ovlivněny aktivitou nově vzniklých neznámých metabolitů.

Užití steroidů bývá v posledních letech některými autory chápán i jako iniciační faktor zvyšující riziko příjmu dalších závažných drog.

Diskuze k článku na našem diskusním fóru


Soupis bibliografických citací:
Drug use and sport. Geneva : World Health Organization, 1993.
PYŠNÝ, L. Zdravotní rizika zneužití anabolických steroidů. Ústí n. L. : ACTA UNIVERSITATIS, 1998.
PYŠNÝ, L. Doping, zdraví, výkon. Praha : Karolinum, 1999.
YESALIS, C. Anabolic steroids in sport and exercise. Illinois : Human Kinetics Publishers, 1993.

Zanechat komentář